دلشدگان

دلبر برفت و دل شدگان را خبر نکرد یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد

ایرانی به سر کن خواب مستی
                   بر هم زن بساط خود پرستی
که چشم جهانی سوی تو باشد
                                   چه از پا نشستی
در این شب سـپیده تا دمیده
               تیره شب به خون در کشیده
امید چه داری از این شب
                 که در خون کشیده سپیده
تیغ برکش آذر فشان
                 نغمه ها را تندری کن
در دل شب رخ برفروز
                   کار مهر خاوری کن
از درون سیاهی برون تاز
                           پرچم روشنایی برافروز
تا جهانی از تباهی وا رهانی
                        نیمه شب را، تیغ بر دل، برنشانی
با خواری در روزگار، ننگ باشد زندگانی
                              مرگ به، تا چنین زندگانی
ای مبارز، ای مجاهد، ای برادر !
                  دل یکی کن، ره یکی کن، بار دیگر
راه بگشا سوی شهر روشنی ها
                    روزگار تیرگیها بر سر آور
 

جواد آذر

+نوشته شده در جمعه 26 تیر‌ماه سال 1388ساعت11:27 ب.ظتوسط فرزاد | نظرات (3)

نظرات (3) نظرات (3)