دلشدگان

دلبر برفت و دل شدگان را خبر نکرد یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد

بال و پر ریخته مرغم به قفس 

تا گشایم پروبال 

پر پروازم نیست 

تا بگویم که در این تنگ قفس 

چه به مرغان چمن می گذرد 

......رخصت اوازم نیست... 
 
هـ . الف سایه

+نوشته شده در یکشنبه 15 اسفند‌ماه سال 1389ساعت03:13 ب.ظتوسط فرزاد | نظرات (1)

نظرات (1) نظرات (1)